سایه شاخص

سؤال:

سلام. اگر سایه شاخص که بعد از ظهر پیدا می شود به مقدار دوهفتم برسد بهتر است اول نماز عصر را بخوانیم سپس نافله عصر را بخوانیم.سوالم این است که بعد از نماز عصر، نافله عصر به نیت ادا است یا قضا؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
بهتر است که نیت اداء و قضا نکند