سجده بر مهر پاک

استفتائاتدسته بندی: فقهیسجده بر مهر پاک
سؤال:

با سلام. ۱) اگر ظاهر مهر به اندازه سجده پاک باشد ولی اطراف و پشت و باطن آن نجس باشد آیا سجده بر این مهر صحیح است؟ ۲)اگر فردی در نماز اخفاتی برای فهماندن مطلبی سهوا همان ذکر نماز را بلند بگوید در نماز چه کند و راجع به نمازهای گذشته اش چه وقتش باقی باشد یا گذشته چه کند؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
۱-شرط صحت سجده پاک بودن محل سجده است.
۲-آنچه در نمازهای اخفاتی شرط است اخفات در حمد و سوره است، و چنانچه در نماز اخفاتی سهواً حمد و سوره را بلند بخواند مانعی ندارد و در صورت عمد نماز باطل است.