سهامداران شرکت خصوصی

استفتائاتدسته بندی: بیعسهامداران شرکت خصوصی
سؤال:

با سلام چنانچه در شرکت با مسئولیت محدود بین شرکا قبلاً به صورت مکتوب قرار شده باشد که حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور و عقود اسلامی با دو امضاء از سه امضاء و همراه با مهر شرکت معتبر باشد و این امر در روزنامه رسمی به اطلاع عموم رسیده و قابل استعلام برای اشخاص ثالث بیرون از شرکت نیز باشد لیکن احدی از شرکا پس از مدتی از تاریخ روزنامه رسمی مدعی باشد که شماره حساب بانکی ای که به نام شرکت افتتاح نشده و با مهر و امضای امضاداران مجاز شرکت نبوده مربوط به این شرکت است و جزء حسابهای بانکی شرکت می بایست لحاظ شود. همچنین هیچ گونه قرارداد خصوصی نیز بین سهامداران و مدیران در این باره تنظیم نگردیده است. از جانب دیگر با استعلام کتبی از بانک مورد نظر این سهامدار مشخص شد که بانک نیز چنین شماره حسابی را مربوط به این شرکت نمی داند و اساس آن شرکت در آن شعبه بانک اصلاً حساب بانکی افتتاح ننموده و لذا اراده بانکی نیز بر افتتاح حساب بانکی و ارائه خدمات برای این شرکت نبوده است. در چنین شرایطی آیا عقدی فی مابین بانک و شرکت متصور است؟ آیا مانده حساب و بدهی ها و کارمزدها و تسهیلات این حساب بانکی به عهده شرکت و سهامداران آن خواهد بود و شرکت در برابر آن تعهدی دارد و یا خیر؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
چنانچه فرد مذکور برای ادعای ضرر دلیل داشته باشد و نزد حاکم ثابت شود مسموع است و در غیر این صورت، آنچه مبنا و معیار شرکت می باشد همان مضمون ثبت شده در عقد قرارداد مشارکت است.