سود بانکهایی که از ابتدا مقدار سود را تعیین می کنند

استفتائاتدسته بندی: فقهیسود بانکهایی که از ابتدا مقدار سود را تعیین می کنند
سؤال:

سلام علیکم
سوال: حسابهای سپرده کوتاه مدت و بلند مدت بانکها ماهانه درصدی مشخص و از قبل تعیین شده به سپرده گذاران می دهند حکمش چیست؟
جواب: چون پولی که در بانک گذاشته می شود قرض نیست بلکه ودیعه است بنابراین اگرچه تعیین سود و شرط بشود اشکال ندارد چون ربا نیست؟
ایا جواب فوق صحیح است؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم و رحمه الله
دریافت سود پولی که به عنوان ودیعه باشد محکوم به رباست؛ اما اگر دریافت سود تحت یکی از عقود شرعی دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه … باشد مانعی ندارد.