سود حاصله از مال مجهول المالک

استفتائاتدسته بندی: بیعسود حاصله از مال مجهول المالک
سؤال:

سلام فردی مال لقطه، یامجهول المالک یا مختلط به حرام و یا غصبی و یا عین خمس و یا مال خمس گرفته را سرمایه قرارداد و با آن کارکرد و سود فراوانی برد. حال اگراصلش را به ذیحق(صاحب اصلی،فقیر،حاکم) بدهد بری الذمه می شود یا باید اصل وسودش را بدهد بدون اینکه زحمات و مخارجی که برای حفظ و سوددهی موارد مذکور انجام داده کم شود یا بعد کسر هزینه پرداخت کند؟ تشکر

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
در موارد لقطه و مال مجهول المالک و مال غصبی و مال خمس باید اصل آن را با سود حاصله به مالکش برگرداند و در مال مختلط به حرام و مالی که خمس به آن تعلق گرفته، چنانچه مجموع اصل و سود حاصله را بپردازد کفایت می کند.