رجوع از هبه به ذی رحم و خویشاوند

استفتائاتدسته بندی: فقهیرجوع از هبه به ذی رحم و خویشاوند
سؤال:

فردی به رحمش هدیه‌ای می‌دهد به این نیت که او در قبال هدیه کاری انجام دهد ولی شرط لفظی نمی‌شود البته گاهی مرتکز ذهنی هدیه گیرنده بر این هست که باید فلان کار را در قبال اخذ هدیه انجام دهد و گاهی نیست حال هدیه دهنده مذکور که هدفش حاصل نشده می‌تواند رجوع به هبه یا بدلش کند؟

پاسخ:

چنانچه هنگام هبه شرط عوض نشده باشد حق رجوع ندارد