شرط عدم ورود مرد در منزل استیجاری

استفتائاتدسته بندی: بیعشرط عدم ورود مرد در منزل استیجاری
سؤال:

سلام
من و دوستانم در خانه مجردی دخترانه مستاجریم. صاحبخانه فقط به صورت لفظی شرط کرده که به هیچ عنوان مرد، رفت و آمد نکند. اصلا برایش مهم نیست محرم یا نامحرم باشد و چه کاری داشته باشیم، فقط می گوید: مرد حتی توی راه پله هم نیاید. قرارداد کتبی ننوشتیم که بخواهد این شرط را سند کرده باشد.
گاهی اوقات آشناهای مرد، یواشکی وارد منزل ما می شوند. چند وقت پیش صاحبخانه، یکی از مردها را دید و گفت: نباید وارد خانه بشود.
من به این آقا گفتم بیاید و توجهی به صاحبخانه نداشته باشد. اما این آشنای مرد می گوید: شایدکار درستی نباشد وقتی صاحبخونه راضی نیست.
سوال من این است از نظر اخلاقی امدن این آقا برای خود این آقا اشکالی دارد؟ یعنی اگه بیاید کارش غیر اخلاقی بوده است؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
اگر در ضمن عقد اجاره شرط شده باشد باید رعایت شود.