شرط پرداخت اجرت المثل ایام تصرف

استفتائاتدسته بندی: فقهیشرط پرداخت اجرت المثل ایام تصرف
سؤال:

با سلام. اینجانب قصد دارم تا آپارتمان خود را به دیگری اجاره بدهم و بصورت همزمان مبلغی را نیز از وی بصورت قرض الحسنه دریافت نموده و این مبلغ را در قرارداد اجاره منعکس بنمایم، حال اگر توافق بکنیم که اگر مستأجر پس از انقضاء قرارداد اجاره مورد اجاره را تخلیه ننماید، مکلف است روزانه مثلا معادل یک درصد مبلغ مذکور را به عنوان اجرت المثل ایام تصرف به اینجانب بپردازد، آیا این شرط از لحاظ شرعی درست می باشد؟ آیا بعدا در صورت عدم تخلیه اینجانب می توانم این وجه را از وی مطالبه بکنم یا دریافت وجه مورد نظر مصداق ربا می باشد؟ به بیان دیگر می خواهیم جهت تعیین اجرت المثل ایام تصرف پس از اتمام قرارداد چنین شرطی در قرارداد بگذاریم «چنانچه مستأجر مورد اجاره را رأس تاریخ انقضاء تخلیه ننماید و از تسلیم آن به موجر خودداری ورزد، موظف و مکلف است روزانه معادل یک درصد مبلغ قرض مندرج در قرارداد به عنوان اجرت المثل ایام تصرف پس از اتمام قرارداد به موجر بپردازد» آیا این کار از نظر شرعی درست است یا خیر؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
چنانچه در موعد مقرّر مستأجر مورد اجاره را تحویل ندهد ضامن اجره المثل است.