آگوست, 2021

  • 2 آگوست

    شک در مسح سر وپا

    سلام اگر فردی شک کند مسح سر و پا را نکشیده آیا وضویش باطل است ؟