شک میان اقل و اکثر در تعداد نمازهای قضا

استفتائاتدسته بندی: فقهیشک میان اقل و اکثر در تعداد نمازهای قضا
سؤال:

سلام علیکم
۱) درمساله شک بین اقل و اکثر گویند اتیان اقل کافی است در حالی که قاعده اشتغال گوید باید اکثر را اتیان کنی حال وقتی فرد نمیداند ۱۰نماز قضا دارد یا ۱۵ تا در معارضه این دو اصل برائت واشتغال کدام مقدم است؟
۲) اگرقاعده ای در مساله مذکور هست لطفا بیان کنید

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم و رحمه الله
در اقل و اکثر اگر شک در تکلیف باشد نسبت به زیاده مجرای برائت است و اگر شک در مکلف به باشد نسبت به زیاده اصاله الاشتغال جاری می شود و در فرض سؤال شک در تکلیف و مجرای برائت است.