می, 2021

  • 29 می

    ضرورت حفظ جان بیماران در شرایط خاص

    با سلام اینجانب پزشک هستم و در بیمارستان های دولتی طبابت میکنم. دانشجویان دوره تخصص پزشکی موسوم به «رزیدنت» دارای شرایط کاری غیر انسانی و فشارهای شغلی غیر قابل تحمل هستند.بسیاری از این عزیزان حدود ۴ روز در هفته به طور کامل و ۲۴ ساعته بدون خواب و استراحت توسط …