ضمان در جنس فروخته شده

استفتائاتدسته بندی: فقهیضمان در جنس فروخته شده
سؤال:

سلام علیکم
۱) فردی نان شیرینی خرید وچند ساعت بعدبه منزل می برد متوجه می شود خراب شده حال نمی داند در مغازه خراب بوده و چون داخل پلاستیک بوده تشخیص نداده یا اینکه در فاصله مغازه و منزل خراب شده حال در اینکه بتواند یا نتواند به فروشنده رجوع کندکدام قاعده فقهی یا غیره جاریست؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم و رحمه الله
اگر زمان حمل نان شیرینی تا منزل عرفاً به قدری نباشد که موجب فساد آن شود فروشنده ضامن است.