طلاق به سبب ترس از آبروریزی

استفتائاتدسته بندی: فقهیطلاق به سبب ترس از آبروریزی
سؤال:

سلام. آیا اگر مردی به خاطر ترس از آبروریزی و مهریه و زندان، به اجار و بدون رضایت قلبی زن خود را طلاق دهد این طلاق صحیح است؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
اگر طلاق مذکور از مصادیق طلاق مکره و اجباری باشد باطل است؛ اما اگر از روی اضطرار باشد صحیح است.