طهارت الکل طبی

استفتائاتدسته بندی: طهارتطهارت الکل طبی
سؤال:

سلام علیکم. آیا الکل طبی که مصارف بهداشتی و درمانی و دارویی دارد شرعاً پاک می باشد یا خیر؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم و رحمه الله
پاک است.