طهارت ته کفش

استفتائاتدسته بندی: طهارتطهارت ته کفش
سؤال:

با سلام وقتی انسان به سرویس بھداشتی می رود و ته کفش او نجس می شود بدون اینکه با آب آن را تطهیر کند چند قدم باید راه برود تا از تطھیرشدن ته کفش خود اطمینان حاصل کند؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
راه رفتن روی زمین، سنگ و آجرفرش و مانند آن به شرط زوال عین نجاست ته کفش را با رعایت سایر شرایط پاک می کند ( مطهریت با راه رفتن روی کاشی و سرامیک تحقق پیدا نمی کند) و بهتر است راه رفتن به مقدار پانزده قدم باشد