عدم استحقاق نفقه برای زن ناشزه

استفتائاتدسته بندی: فقهیعدم استحقاق نفقه برای زن ناشزه
سؤال:

سلام علیکم
زن و مردی در شرف طلاق اند؛ حال یا پیش هم هستند و یا زن خودش خانه پدرش رفته یا شوهر اخراجش کرده است. لطفا بفرمایید۱) اگرمرد قصد طلاق دارد۲) اگر زن طلاق می خواهد۳) هردو قصد جدایی دارند آیا نفقه در این صور هنوز بر عهده مرد است حتی در زمان طلاق رجعی؟ ۴) اگر شرعا برمرد چیزی نیست ولی قانون نفقه رابرچنین مردی نهاده آیاتخلف ازاین قانون جایز است شرعا؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم و رحمه الله
در صورتی که زن ناشزه باشد مستحق نفقه نیست و در طول مدت عده طلاق رجعی، نفقه زن بر عهده مرد است.