عدم جلوگیری از بول در نماز

استفتائاتدسته بندی: فقهیعدم جلوگیری از بول در نماز
سؤال:

سلام. من نمی توانم جلو بول خود را نگه دارم؛ چه گونه نماز بخوانم؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
کسی که بول او قطره قطره می ریزد، باید برای نماز به وسیله کیسه ای که در آن پنبه یا چیز دیگری است که از رسیدن بول به جاهای دیگر جلوگیری می کند، خود را حفظ نماید و احتیاط واجب است که پیش از هر نماز مخرج بول را که نجس شده آب بکشد، مگر در صورتی که موجب حرج باشد.
در ضمن یک وضو برای چندین نماز برای چنین شخصی کافی است مگر اینکه محدث به حدث دیگری گردد و بهتر آن است که برای هر نماز یک وضو بگیرد و بنابر احتیاط مستحب بعد از وضو فوراً نماز بخواند.