عدم ریا در نمازهای مستحبی

استفتائاتدسته بندی: فقهیعدم ریا در نمازهای مستحبی
سؤال:

سلام. آیا می توانم زمانِ خواندنِ نافله عشا، که نشسته خوانده می شود، بخاطر اینکه دیگران نفهمند، رکوع آن را با اشاره بجا بیاورم؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
در حال استقرار و جلوس باید افعال را کامل به جا آورد و با ایماء و اشاره صحیح نیست.