عدم وصول مطالبات

استفتائاتدسته بندی: بیععدم وصول مطالبات
سؤال:

سلام علیکم
دوست بنده در کارگاه شخصی کار می کرد و الان چند ماه است که آن شخص به علت ورشکستی فرار کرده و طلب دوست بنده را نداده است .
اکنون دوست بنده می خواهد مقداری از وسایل کارگاه را به جای طلب خود بفروشد .
سوال اول . آیا می تواند مقداری از وسایل را به جای طلب بردارد؟
سوال دوم . ایا بنده می توانم آن وسایل را دوستم‌ بخرم؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم و رحمه الله
تصرف در مال غیر بدون اذن او جایز نیست و چنانچه بدهکار مماطله یا نکول کند به حاکم شرع مراجعه کند.