عدم پرداخت پول پیش توسط موجر

استفتائاتدسته بندی: بیععدم پرداخت پول پیش توسط موجر
سؤال:

سلام، در صورت عدم پرداخت پول پیش توسط موجر، آیا مستاجر می تواند ملک استیجاری را به عنوان وثیقه تلقی نمود؟ اگر موجر مالی جز عین مستاجر نداشته باشد، آیا مستاجر حق دارد درخواست فروش آن را نماید؟ تشکر فراوان

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
در مفروض سؤال در صورتی که عقد قرض همراه با عقد رهن محقق شده باشد و راهن و قرض گیرنده، قدرت پرداخت نداشته باشد، برای مرتهن و قرض گیرنده جایز است درخواست فروش کند با اذن حاکم شرع؛ و با فروش ملک مورد رهن حق خود را استیفاء نماید.