عدول از مجتهد أعلم

استفتائاتدسته بندی: فقهیعدول از مجتهد أعلم
سؤال:

با عرض سلام و احترام.حقیر قبلاً از عمرو بدون آنکه یقین کنیم أعلم است یا احتمال أعلمیت دارد و اینکه بدون آنکه تحقیق کنیم أعلماست یا خیر تقلید می کردیم. از دو نفر عادل اهل خبره جدیداً تحقیق کردیم برای پیدا کردن أعلم: عادل خبره اول گفت که زید أعلم بوده و عدول شما از عمرو به زید بلامانع است؛ اما عادل خبره دوم گفت: که تقلید از زید بریءالذمه میکند و عدول شما از عمرو به زید دچار اشکال بوده و عدول نکنید؛ حال سوال شرعی اینجانب این است که آیا گواه عادل خبره دوم تعارض ایجاد کرده با گواه عادل خبره اول و آن را از درجه اعتبار ساقط کرده یا خیر تعارضی ایجاد نکرده و گواه عادل خبره دوم به خاطر نوع جوابش دارای اعتبار نبوده و من می توانم از عادل خبره سومی تحقیق نمایم؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
در مفروض سؤال بیّنه مبنی بر اعلمیت نفر دوم محقق نمی شود.