عدول از مجتهد میت به مجتهد زنده

استفتائاتدسته بندی: فقهیعدول از مجتهد میت به مجتهد زنده
سؤال:

باسلام

آیا در عدول از مجتهد میت به مجتهد زنده،اعلمیت شرط هست یا صرف مساوی بودن کفایت می کند؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
لازم است مجتهد زنده اعلم یا مساوی با مجتهد میت باشد.