عمل نکردن به نذر شرعی

استفتائاتدسته بندی: فقهیعمل نکردن به نذر شرعی
سؤال:

سلام علیکم
۱) فردی نذر با رعایت تمام شرایط شرعی منعقد کرده می توانداز پدر یا جد بخواهد تا عمل به نذر را از او بردارند؟ به چه نحوی؟۲) می تواندکفاره بدهد اما به نذر عمل نکند؟ با تشکر

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم و رحمه الله
نمی تواند و باید به نذر خود-درفرض تمکن- عمل کند و اگر حنث نذر کند باید کفاره بدهد.