عکس العمل در برابر مسخره کنندگان

استفتائاتدسته بندی: سؤالات دیگرعکس العمل در برابر مسخره کنندگان
سؤال:

سلام علیکم بنده یک شخصی هستم که در محل خودمان همه من را انگشت نما کردند ومن را مسخره می کنند. آیا من اجازه مسخره کردن آنها و کتک زدن آنها را دارم ؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم و رحمه الله
مسخره کردن مؤمن در هر حالی حرام است و بهتر است شما با زبان نصیحت و نرم خوئی برخورد کنید. إن شاء الله موثر است.