غسل ارتماسی در استخرهای عمومی

استفتائاتدسته بندی: فقهیغسل ارتماسی در استخرهای عمومی
سؤال:

سلام علیکم ورحمه الله.
آیا در استخر عمومی انسان می تواند با لباس غسل ارتماسی انجام دهد؟
۲- فرد نابینا بعد از وضو و نمازمتوجه می شود که بعضی از اعضا غیر از اعضایی وضو نجس بوده که هنگام نماز متوجه آن نبوده است حکم وضو ونماز هایی که خوانده است چیست؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم و رحمه الله و برکاته
۱- اگر لباس مانع از رسیدن آب نباشد مانعی ندارد.
۲- نماز او صحیح است مگر اینکه از قبل علم به نجاست داشته و فراموش کرده باشد که در این فرض نمازهایی که خوانده در داخل وقت اعاده و در خارج وقت قضا کند.