مارس, 2021

  • 9 مارس

    فروش کالاها با قیمتی بالاتراز قیمت درج شده

    باسلام.برخی مغازه ها،بعضی ازکالاهاراباقیمتی بالاترازقیمت درج شده روی محصول میفروشند.اعتراض که میکنیم میگویندگران شده.دوباره بخواهیم بخریم گران ترباید بخریم.آیا این کارشاناز نظرشرعی صحیح است واین مبلغی که اضافه ترمی گیرند بابت فروش جنس خریدقدیم حلالاست؟ با تشکر