فهمیدن سجده کردن بر مالایصح السجود بعد از نماز

استفتائاتدسته بندی: فقهیفهمیدن سجده کردن بر مالایصح السجود بعد از نماز
سؤال:

سلام ۱) فردی که اشتباها” یا جهلا” بر چیزی سجده می کرده که مایصح السجود علیه نبوده مثلا” مهرش جرم زیاد گرفته یا پیشانی اش را چرب کرده در حدی که مانع بوده و نمی دانسته باید برطرف کند یا ۲) مانعیت در مهر یا پیشانی برایش محرز نبوده و بعد از نماز می فهمد نمازهای خوانده شده در صور مذکور چه حکم دارد؟ تشکر

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
در هر دو فرض در وسعت وقت نماز باید اعاده و در خارج وقت قضا شود.