قرارداد وراث قبل از فوت مورث

استفتائاتدسته بندی: فقهیقرارداد وراث قبل از فوت مورث
سؤال:

سلام علیکم
آیا اگر ورثه قبل فوت مورث با هم قراردادی امضا کردند که ارث هرچند بیش ازیک سوم شود در فلان مورد مصرف شود بعد فوت مورث بعضی می توانند اعراض از این قرارداد کنند؟ اصولا آیا این قرارداد مشروع است؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم و رحمه الله
در مفروض سوال ورثه نسبت به مازاد بر ثلث بعد از فوت مخیرند.