قضای نماز پدر بر عهده پسر بزرگتر

استفتائاتدسته بندی: فقهیقضای نماز پدر بر عهده پسر بزرگتر
سؤال:

با سلام. ۱- اگر شیعه پسر بزرگ مرد سنی باشد آیا نماز و روزه قضا شده از این پدر بعد مرگش بر این پسر واجب است؟ ۲- قاعده کلی درباره وجوب قضاچیست؟ ( قضا دارای چه مذهبی تا از او یا بر او واجب باشد مثلا در بحث ارتداد، کفر، سنی گری مقضی و مقضی عنه)

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
۱- قضای نماز و روزه  پدر بر پسر بزرگ در هنگام فوت واجب است.
۲- در فرض اینکه پدر هنگام فوت مسلمان از دنیا برود مقتضای ادله وجوب قضای نماز و روزه پدر است.