قضا کردن قنوت نماز

استفتائاتدسته بندی: فقهیقضا کردن قنوت نماز
سؤال:

با سلام. نحوه قضا کردن قنوت نماز را مرقوم فرمایید؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
چنانچه قنوت در محل خودش فراموش شود بعد از سربرداشتن از رکوع و قبل از سجده، قابل تدارک است و چنانچه بعد از سجده به یاد آورد بعد از اتمام نماز می تواند قضا کند.