قمار در بازی های آنلاین

استفتائاتدسته بندی: بیعقمار در بازی های آنلاین
سؤال:

سلام،اگر بازی آنلاین باشد،به گونه ای که هم بشود با قمار بازی کرد و هم بی قمار،و در قمار شرکت کننده ها همیشه حاضر هستند،می شود بدون قمار را بازی کرد؟!

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
بازی با آلات قمار و لو بدون رهان (برد و باخت پول) جایز نیست.