لذت بردن از همسر در هنگام حیض

استفتائاتدسته بندی: فقهیلذت بردن از همسر در هنگام حیض
سؤال:

آیا می شود زمانی که زن در قاعدگی است و مرد نیاز جنسی دارد ، زن با دستش با آلت شوهرش به قصد خارج شدن منی بازی کند؟ یا اینکه مرد با تماس با بدن زنش بازی کند تا منی خارج شود؟

پاسخ:

بسمه تعالی
جایز است.