ماهی مرده در تور صیاد

استفتائاتدسته بندی: فقهیماهی مرده در تور صیاد
سؤال:

سلام. اگر ماهی در تور صیاد باشد و پس از آن که از آب بیرون می آورند، بعضی از آنها مرده از آب خارج می شوند، این ماهی ها حلال هستند؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
بنابر احتیاط واجب باید از آنها اجتناب کرد.