می, 2020

  • 12 می

    محاسبه خمس

    سلام. شخصی ۲۸ ام فروردین هرسال به عنوان سال خمسی تعیین کرده است. معمولا از یک روز قبل شروع به حساب کردن خمس می کند و صبح هم حسابش کرده ولی پرداخت نکرده است. تقریبا ساعت ۶ عصر حقوق این ماهش به حسابش واریز شده است. سوال این است که …