محروم شدن فرزندان دختر از ارث

استفتائاتدسته بندی: ارث و وصیتمحروم شدن فرزندان دختر از ارث
سؤال:

با عرض سلام. بنابر فرموده فقیهان امامیه چنانچه فردی وصیّت نماید که بعد از مرگ برخی از ورّاث ارث نبرند این نوع وصیّت به جهت مخالفت با احکامِ تشریع شده ارث باطل است. حال پرسش این است که در قدیم مرسوم بوده برای اینکه فرزندان اُناث مورّث از ارث محروم شوند، اموالشان را وقف بر اولاد ذکور می نمودند. حال با عنایت به اینکه ثمره این وقف محروم نمودنِ اولادِ اُناث از ارث است و از یک سو خِلاف احکام تشریع شده ارث در قرآن کریم و از سوی دیگر نیز با اصول مذهب شیعه (= عدلیه) همچون عدالت ناسازگار می نماید، افزون بر آن به نوعی بازگشت به افکار قبل از دینِ مبینِ اسلام در عدم باور به وجود زن و ارث بری او از مورّث خود است، آیا چنین وقفی صحیح است؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
انسان شرعاً اختیار هرگونه تصرف و نقل و انتقال و از جمله وقف اموال خویش را دارد و وقف بر اولاد نیز یکی از مصادیق وقف خاص بوده و بلامانع است.