مسافت شرعی

سؤال:

با سلام. فردی ازشب ماه رمضان تصمیم دارد قبل ظهربه مسافت شرعی برود. حال این قصد مضر برای روزه اش نیست و تا به حدترخص نرسیده باید روزه باشد۲این قصد از قسم قطع است یا قاطع یاغیر این دو۳در فرض مساله آیا فرقی بین روزه رمضان و قضایش ودیگر روزه های واجب و مستحب هست؟ تشکر

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
۱- در ماه رمضان روزه او صحیح نیست؛ ولی تا قبل از حد ترخص نمی تواند مفطری انجام دهد.
۲- چنین قصدی قصد قاطع است.
۳- در غیر ماه رمضان قصد روزه با نیت مذکور محقق نمی شود.