مستثنیات دین

استفتائاتدسته بندی: فقهیمستثنیات دین
سؤال:

با سلام

چنانچه فردی منزلی را که از مستثنیات دین محسوب میشود را به علت مسائل فنی و به جهت بازسازی تخریب کند و قصد احیاء منزل جدید را داشته باشد، آیا ملک تخریب شده فعلی کماکان مشمول مستثنیات دین میباشد؟

پاسخ:

در مفروض شوال شخص مذکور ملزم به فروش نمی باشد.