آگوست, 2021

  • 2 آگوست

    شک در وضو پس از آن

    سلام اگر فردی دو سه دقیقه بعد از وضو شک کند مسح سر و پا را نکشیده و مجددا با تری صورت خود دست هایش را نمدار کند و به سر و پا بکشد آیا وضویش صحیح است ؟