مصداق غیبت

سؤال:

سلام علیکم
صحبت کردن در مورد ظاهر زندگی افراد و مسائلی که خود افراد به موضوع اذعان دارند آیا غیبت محسوب می شود؟ منظور مشکلات مردم هست که برای همه عیان شده و دیگر جنبه خصوصی برای افراد ندارد. گرفتن سرکتاب و فال قرآنی و حدیث و فال انبیا که در برخی از پیج های اینستاگرامی تبلیغ می شود،آیا واقعیت دارد و ریشه ای در اسلام دارند؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم و رحمه الله
۱- بیان مستورات یا آنچه مورد کراهت غیبت شونده است مصداق غیبت است.
۲- اعتباری ندارد.