مصرف فطریه

سؤال:

با عرض سلام و اهدای تحیتبنده حقیر سرایه دارم؟ بابت بدهی مالی۱۷ماه زندان بودم بعدأز آزادی مشغول بکار شدم.کل حقوق دریافتی ام رو بابت قسط بانکـی و بدهی طلبکارهایم و پـرداخت حق بیمه تأمین إجتماعی میدهم؛ دو فرزند دارم سه و سیزده ساله، مال وأموال (خانه وماشین وزمین و غیره هم ندارم) و با یارانه و معیشتی دولت گذران زندگی میکنم.سوال مطرح شده:صدقه ،فطریه، کفـاره به بنده حقیر تعلق می گیرد باتشکر

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
کسی که هزینه زندگی اش بیش از درآمد جاری او باشد می تواند برای تأمین معیشت خود از صدقات و کفارات استفاده کند.