مصرف کفارات و انفاق

استفتائاتدسته بندی: خمس و زکاتمصرف کفارات و انفاق
سؤال:

با سلام. اینجانب به عنوان معتمد برخی از دوستان و آشنایان و بنا به اصرار آنها اقدام به دریافت انفاق و کفاره و طبق طبق نظر آنها در موکب ها و سامرا و کربلا هزینه شد، آیا این اقدام شرعی است یا غیر شرعی ؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
عناوین مذکوره باید در مصارف خودش صرف شود؛ کفارات و صدقات هم مخصوص فقراء است، اما در مورد انفاق مانعی ندارد.