مصرف کفاره

سؤال:

سلام علیکم اگرکفاره روزه‌ عذر خود را به شخصی بدهند که آن را به مصرف فقرا برسانند، ومحاسبه نان کرده و مثلا” ۵ هزار تومان داده اند آیا آن شخص می‌تواند مبلغی را به آن اضافه نماید و به فقیربدهدمثلاً پول گندم را داده اند ولی شخص بخواهندبرنج را بخرد وبه فقیر بدهد؟ متشکر

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
در مفروض سؤال اگر کمتر از یک مد (۷۵۰گرم) نباشد مانعی ندارد.