مفقود شدن مُهر در هنگام نماز

استفتائاتدسته بندی: فقهیمفقود شدن مُهر در هنگام نماز
سؤال:

با سلام. هرگاه نمازگزار در حال نماز، مُهرش مفقود شود و چیزی که سجده بر آن صحیح است در اختیار ندارد، می تواند بر لباسش یا بر فرش یا دست یا انگشترش سجده کند؟ آیا اعاده هم لازم دارد؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
در فرض وسعت وقت، نماز را به پایان برساند و دوباره بخواند و در ضیق وقت، باید بر لباس خود اگر از کتان یا پنبه است سجده کند و در غیر این صورت بر پشت دست سجده کند.