ملاک محاسبه سال در تکالیف شرعی

استفتائاتدسته بندی: فقهیملاک محاسبه سال در تکالیف شرعی
سؤال:

سلام دراین موارد کدامیک سال شمسی و قمری فرق ندارد و کدامیک حتما” قمری یا شمسی باید باشد ۱ سال خمسی ۲ سن تکلیف ۳ سن یاس ۴ عده وفات و بعض عده ها ۵ کفاره افطار عمدی(صوم شهرین)؟تشکر

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
در تعیین سال خمسی تفاوتی بین سال شمسی و قمری نیست و در سایر موارد مذکور سال قمری ملاک محاسبه است.