مهریه هبه شده

سؤال:

باسلام
اگر زوجه مهریه خود را ابرا کند و طلاق بگیرد و زوجه غیرمدخوله باشد آیا امکان استرداد نصف مهریه برای زوج وجود دارد.
با تشکر

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
در صورت ابراء، زوجه مستحق چیزی نیست.