موارد جواز تقاص

استفتائاتدسته بندی: فقهیموارد جواز تقاص
سؤال:

سلام علیکم
تقاص در موارد زیر جایز است-۱مدیون فراموش کرده و طلبکارحیا می کند بیان کند-۲مدیون منکر بدهی است وطلبکار علم به طلب دارد-۳از اموال متوفی-۴درهمه موارد جواز تقاص به قیمت روز یا قیمت اولین زمان طلب؟ باتشکر

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم و رحمه الله
۱- مشمول حکم تقاص نیست.
۲ و ۳- باید به حاکم مراجعه کند.
۴- چنانچه ارزش پول در طول مدت کم شده باشد باید نرخ تورم رعایت شود.