موارد جواز دروغ مصلحتی

استفتائاتدسته بندی: فقهیموارد جواز دروغ مصلحتی
سؤال:

سلام. دروغ مصلحتی در چه مواقعی جایز است؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
کذب، جهت حفظ دماء و فروج و اصلاح ذات البین جایز است.