فوریه, 2021

  • 27 فوریه

    موارد ردّ مظالم

    سلام ۱) فردی اسکناسی در بین پولهایش بوده که نخ آن افتاده بوده واین فرد آن را خرج کرده آیا ذمه اش مشغول است۲) برفرض اینکه باید از طرف صاحب اش که نمی داند کیست رد مظالم بدهد اگر سید است به فقیر سید و عام هردو می تواند بدهد …