موارد لزوم محلل

استفتائاتدسته بندی: فقهیموارد لزوم محلل
سؤال:

سلام.
اگرخانمی به عقدمردی درآمد وبدون آمیزش ازاوطلاق گرفت واین برنامه تاسه مرتبه تکرارشدبدون آمیزش آیابرای دفعه چهارم احتیاج به محلل است؟
آیادراین مساله فرقی بین باکره ماندن وغیرمدخوله ماندن ازاین شوهرهست هرچندازشوهرقبل مدخوله باشد؟
آیامساله محلل درعقدموقت هم فرض دارد؟
آیااهل سنت هم قایل به محلل به شکل شیعه هستند؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
۱- در فرض مذکور محلل لازم است.
۲- فرقی بین مدخولهو غیر مدخوله نیست.
۳- خیر، در عقد موقت محلل لازم نیست.
۴- عامه هم قائل به محلل می باشند؛ حتی در زمانی که سه طلاق در یک مجلس واقع شود.