مکیدن انگشت در حال روزه

استفتائاتدسته بندی: فقهیمکیدن انگشت در حال روزه
سؤال:

سلام علیکم اگر فردی انگشت خود را به عمد بمکد اما آب دهانش را قورت ندهد،روزه او باطل هست؟

اگر روزه اش باطل شود،کفاره دارد ؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
در مفروض سؤال مبطل نیست.